p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
13

Barn med vid röntgen


Fråga Vår son gjorde CT av huvudet. Jag stod i rummet under tiden, vid fotändan av ”sängen”. Jag fick ett blyförkläde. Min dotter 12 år stod bredvid mig, hon fick inget blyförkläde. Vi stod i CT-rummet under hela undersökningen. Kan min dotter ha tagit skada? Kan hon bli steril eller få sjukdomar?

Svar Med största sannolikhet händer det inget med din dotter.
Det måste på något sätt ha blivit ett missförstånd. Normalt brukar man inte tillåta att barn är med inne i undersökningsrummet när någon anhörig röntgenundersöks, och tanken var nog att hon skulle ha gått ut eftersom hon inte erbjöds något strålskyddsförkläde.

Risken att hon på något sätt skadas är i praktiken obefintlig. Men om risken är väldigt liten, varför bekymrar man sig då alls om strålningsrisker?
Man kan likna det hela med att åka bil utan att använda bilbältet. Gör man en kort resa på kanske några hundra meter är risken för en trafikolycka väldigt liten, men varför chansa med att inte använda bilbältet. Samma med strålningsrisker för anhöriga som är med vid röntgenundersökningar, varför chansa, antingen strålskyddsförkläde eller så lämnar man röntgenrummet då röntgenapparaten strålar. Men som sagt, risken är väldigt, väldigt liten.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.