p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
11

Ålder på fraktur


En flickan säger att hon fått en fraktur på okbenet, inga blåmärken. Är detta möjligt? Hon har tagit röntgen på okbenet och svaret är att hon hade en fraktur plus att de inte behöver bli några blåmärken. Är det så? Kan hennes skada vara gammal?

Vid frakturerat skelett bildas det ny benvävnad, sk. kallus. Denna process börjar omedelbart efter skadan där celler klumpar ihop sig som spongiös benvävnad (brosk) över brottet.
Efter ca. 2 veckor mineraliseras denna brosk till det vi kallar kallus. Det är också först då man kan se denna kallus på röntgenbilden.
Så en benskada med kallusbildning är troligen äldre än 2-3 veckor. Är det frakturerade området ej överbyggt av kallus får nog frakturen anses rellativt ny.
Denna frakturkallus förvinner sedan succesivt då benet remodelleras till sitt ursprungliga utseende. Denna ”åldersbestämning” beror dock lite på hur skadan är samt var skadan sitter….

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.