Undersökningar

Bäckenmätning

Det stora flertalet diagnostiska utredningar inom sjukvården idag kräver också inledningsvis en undersökning genomförd på röntgenavdelningen. Förutom ren diagnostik genomföres även ett flertal behandlande åtgärder i samband med röntgenundersökningen.
Flertalet externa kliniker är oftast i regel involverade vid undersökningar och behandlingar på röntgenavdelningen.

Röntgenundersökningar utgör idag en omfattande samling där varje subspecialitét (CT, MR, angiografi, skelett, ultraljud, mm) utgörs av en stor mängd undersökningar var för sig. Varje undersökning är i sig komplex med ett stort antal moment.

På dessa sidor har vi beskrivit de mest vanigt förekommande undersökningarna sorterade under sina subspecialitéter.
Under [Metod] återger vi några utvalda undersökningar mer ingående i sitt utförande, diagnostik, mm.

Välj undersökning i menyn till höger…

Comments are closed.

UA-11228927-2