Om Metodboken

Enkelt angiobordMetodboken för Röntgen Helsingborg är ett projekt för att kvalitétssäkra en röntgenavdelnings metoder före, under samt efter undersökningar.

Flertalet undersökningsmetoder är så pass komplexa att en omfattande dokumentation kring förfarandet krävs för att upprätthålla patientsäkerhet och erhålla tänkt resultat av undersökningen/behandlingen.

Vissa typer av undersökningar resp. behandlingar förekommer så pass sällan, samt att enskild personal mer sällan stöter på dessa undersökningar. Kompetens kan då vara svår att hålla ajour för den enskilda personalen då vissa undersökningar/behandlingar just sker mer sällan.

Denna metodbok är även avsedd för andra röntgenkliniker, vårdavdelningar, primärvården, utbildningar, mfl. som här har möjlighet att ge feedback på vår syn på utföranden. På så sätt kan vi förbättra och optimera våra egna metoder till förmån för patienten.

 

Comments are closed.

UA-11228927-2