om ultraljudskontrast

(SonoVue)

Ultraljudskontrast sprutas in i blodet och används främst vid undersökning av bukorgan med hög vaskularitet (blodgenomströmning). Vid undersökningar av levern och bukspotkörteln, som är mjuka kärlrika organ, används ofta ultraljudskontrast.

Ultraljudskontrasten består av en vattenlöslig vätska som innehåller tusentals mikrobubblor av någon sorts gas. När ultraljudsvågen träffar organ med cirkulerande mikrobubblor blir dessa bubblor ekogeniska, dvs. skickar tillbaka ultraljudsvågen till sändaren som även är en mottagare som då ger en ”förstärkt kontrastbild” över detta område.

Idag är forskningsaktiviteten hög för andra användningsområde med denna kombination av ultraljud och kontrast. På större forskningscentran används denna kontrast för undersökning av blodgenomströmningen i hjärtats muskler (myocardiet). Likaså pågår forskning idag med ultraljud som kan visualisera hjärtats kranskärl.

Ultraljudskontrastvätskan lämnar kroppen via urinen medan gasen i mikrobubblorna lämnar kroppen via utandningen.

Vid undersökning med ultraljudskontrast

Försiktighet…

  • vid användning på högriskpatienter med allvarliga hjärt- eller lungsjukdommar,
    eller okontrollerat högt blodtryck,
  • för användning på gravida.

Förberedelser

  • Inga.

Efter undersökningen

  • Inga.