om Gastrografin

(Gastrografin)

Gastrografin är ett starkt hyperton vattenlösligt jodkontrastmedel som enbart ges att dricka eller genom rektalsond via ändtarmen.
Får ej ges till blodet!

Denna vattenlöslighet är en förutsättning vid mag-tarmundersökningar där man misstänker hål i tarmen (perforation), nyopererad i magetarm eller annan patologisk passage ut i fri bukhålan där då inte Barium (ej vattenlösligt) kan eller får användas. Om Gastrografin kommer utanför magtarmkanalen tas detta upp av kroppen och går ur kroppen via urinen.

Gastrografin lämnar kroppen med avföringen.

Vid undersökning med Gastrografin

Försiktighet…

  • vid tidigare reaktion av jodkontrast,
  • vid svårare mat allergi, svår astma eller tidigare reagerat mot kontrast (illamående, kräkning, blekhet, yrsel, urticaria, mm.),
  • Gastrografin kan ge samma överkänslighetsreaktioner som jodkontrast men av lindrigare karaktär,
  • om en patient är dehydrerad,
  • vid pågående kolit eller maginfluensa,
  • vid thyroidea-sjukdom,
  • vid användning på barn.

Förberedelser

  • Inga.

Efter undersökningen

  • Gastrografin kan pga. sin höga salthalt ge diarre efteråt.