om koldioxid

Koldioxid-gas används vid datortomografi (CT) av tjocktarmen eller vid kärlröntgen (angiografi) vid tillfällen då man inte vill eller kan använda sig av jod-kontrast beroende på bla. dåliga njurvärden, tidigare kraftiga reationer mot andra kontrastmedelssorter, mm.
Koldioxid ger en kontrasteffekt på röntgenbilden som med vanlig rumsluft som är ett sk. ”negativ kontrast”.

När koldioxid används vid undersökning av tjocktarmen pumpas denna in via en pip insatt i ändtarmen. Koldioxiden anses ge mindre knipsmärtor än med vanligt rumsluft då tarmen spänns ut vid ”uppblåsningen”. Detta genom att gasen har en förmåga att diffunderar ut genom tarmväggen och tas upp av blodet vilket inte vanligt rumsluft har.
Många kan dock ändå uppleva kolikliknande knipsmärtor i samband med infunderingen av gasen i tarmen.

Koldioxid lämnar kroppen till stor del via utandningsluften.

Vid undersökning med koldioxid

Försiktighet…

  • vid användning på patienter med nedsatt lungfunktion som kan få en fördröjd utandning av koldioxiden.

Förberedelser

Se specifika undersökningar.
För att använda denna gas krävs inga förberedelser dock kräver de flesta undersökningar där denna gas kan komma i fråga förberedelser.

Efter undersökningen

Se specifika undersökningar.