Om informationen

Informationen här gäller inte generellt för alla röntgenkliniker i Sverige. Informationen ska därför enbart ge dig som patient en överblick hur förberedelser, etc. går till samt vad man ska och bör tänka på.

Vår målsättning är främst att våra patienter ska vara väl förberedda inför en röntgenundersökning. Detta gäller då bl.a. den information vi anser patienten bör ha om själva röntgenundersökningen inför stundande besök.

Enligt [ Hälso- och sjukvårdslagen ] har en patient rätt att få begriplig information av sin vårdgivare om sitt hälsotillstånd, undersökningar, behandlingar, mm. Patienten kan kräva bra information!

Patienten ska även vara förberedd fysiskt inför undersökningen hos oss. Genom denna procedur vägleder vi patienten via dels hemskickad information men även via just denna sajt.

En välinformerad patient ger oftast en bra genomförd undersökning både för patienten själv och för vår egen del!