MR nedre buk

Förutsättningarna för undersökning med magnetkamera (MR) är att du klarar av att ligga ner horisontellt och att kunna ligga stilla medan undersökningen pågår.

Denna undersökning finns i flera varianter där kontrastmedel kan användas eller inte.
Likaså gäller med att ge kontrast via en pip in i ändtarmen.
Detta står på din ”Kallelse” för denna undersökning.

Om undersökningen

Undersökningen göres liggande på rygg med spolar ”mottagarplatta” placerad över magen.
Undersökningen tar mellan ca. 40 min och ca. 1 tim och15 min beroende av bruk av rektalkontrast.

Om MR-kontrast

Läs mer om MR-kontrast under [ kontrast ].
Har du tidigare reagerat mot röntgenkontrast, har svår allergi eller astma, kontakta röntgen!

Blodprov


Du måste ha tagit ett blodprov för att kontrollera din njurfunktion (S-kreatinin) innan en undersökning med jod-kontrastmedel kan utföras.
För bokade undersökningar (polikliniska) ska detta blodprov vara högst 6-8 dagar gammalt.
Detta ska din läkare ombesörja samt ge dig information om.

Fasta

Du ska ha fastat i 4 timmar innan undersökningen.
Rökning eller snusning är inte tillåtet under fastan!

Laxering

Inför denna undersökning ska ändtarmen vara så ren det går.
Du får ta ett microlaxermedel (Toilax) ca. 30 minuter innan undersökningen.

Inför undersökningen


Viktigt att du kan ligga ner denna stund undersökningen tar.
Vet du med dig att du kommer ha svårt för denna tid eller att vistas i trängre utrymmen tala med din läkare om ev. lugnande som du kan ta innan undersökningen.

Du ska försöka gå på toaletten innan själva undersökningens start. Att behöva avbryta undersökningen för ett toalettbesök kan leda till att undersökningen inte fullföljs vid detta tillfälle.

Ska MR-kontrast ges till blodet får du en infart (venflon/nål) satt, oftast i armvecket, för att kunna injicera denna kontrast.

Innan undersökningen ska du lämna det ifyllda frågeformuläret till personalen som du fyllt i hemma.

Undersökningen

Om rektalkontrast ska användas.

Undersökningen inleds med att du får en kontrastmängd [ Lumirem ] på ca. 2-3 dl in i ändtarmen via en pip som sättes för detta. Denna procedur gör du inne vid MR-kameran.
Kvinnliga patienten kan ev.även få en tampong för denna undersökning.
Därefter får du lägga dig på rygg för själva undersökningen.

Efteråt

Du som fått nål satt samt erhållit kontrast till blodet ska vänta på Röntgenavdelningen 30 minuter innan hemgång. Detta enligt regler för ev. sena bieffekter av kontrastmedlet du fick i blodet.
Detta är dock ytterst ovanligt! Läs mer om [ kontrast ].

2014-10-19