MR hela ryggen

Förutsättningarna för undersökning med magnetkamera (MR) är att du klarar av att ligga ner horisontellt och att kunna ligga stilla medan undersökningen pågår.

Om undersökningen

Undersökningen göres liggande på rygg med spolar ”mottagargaller” placerad över hals, bröstkorg och mage.
Undersökningen tar ca. 50- 70 min beroende på om du får kontrast eller inte.

Om inte kontrastmedel ingår i undersökningen krävs inga specifika förberedelser.

Om MR-kontrast

För diagnostik av vissa frågeställningar får du även kontrastmedel till blodet.
Frågeställningar där kontrast ev. förekommer kan vara vid misstanke på MS eller patologiska processer (inflammation, etc.) inom ryggraden.
Om kontrast ska användas (står i kallelsen) ska du tagit ett blodprov innan undersökningen. Se nedan.
Läs mer om MR-kontrast under [ kontrast ].
Har du tidigare reagerat mot röntgenkontrast, har svår allergi eller astma, kontakta röntgen!

Blodprov


Du måste ha tagit ett blodprov för att kontrollera din njurfunktion (S-kreatinin) innan en undersökning med MR-kontrastmedel kan utföras.
För bokade undersökningar (polikliniska) ska detta blodprov vara högst 6-8 dagar gammalt.
Detta ska din läkare ombesörja samt ge dig information om.

Inför undersökningen


Viktigt att du kan ligga ner denna stund undersökningen tar.
Vet du med dig att du kommer ha svårt för denna tid eller att vistas i trängre utrymmen tala med din läkare om ev. lugnande som du kan ta innan undersökningen.

Du ska försöka gå på toaletten innan själva undersökningens start. Att behöva avbryta undersökningen för ett toalettbesök kan leda till att undersökningen inte fullföljs vid detta tillfälle.

Ska MR-kontrast ges till blodet får du en infart (venflon/nål) satt, oftast i armvecket, för att kunna injicera denna kontrast.

Innan undersökningen ska du lämna det ifyllda frågeformuläret till personalen som du fyllt i hemma.

Efteråt

Du som fått nål satt samt erhållit kontrast till blodet ska vänta på Röntgenavdelningen 30 minuter innan hemgång. Detta enligt regler för ev. sena bieffekter av kontrastmedlet du fick i blodet.
Detta är dock ytterst ovanligt! Läs mer om [ kontrast ].

2014-10-19